Thông tin sản phẩm

Sản phẩm thuộc Hợp tác xã hoa tươi đà lạt

Thông tin về sản phẩm:

Information
 Ngày sản xuất giống  17/02/2018
 Nơi sản xuất  Jan de Wit, Holland.
 Số lô  #Jd1711 
 Ngày trồng  04/11/2018
 Nơi trồng  Farm làng hoa vạn thành, Đà lạt.

 

More
 Chất lượng  A,A+
 Size  22/24+

 

Sản phẩm đã đăng kí bản quyền thương mại quốc tế!

Scroll To Top

params.svg
CẤU HÌNH NGOÀI GIAO DIỆN
Float header
Float topbar
Default Boxed Large Boxed Medium